North Wales Society of Fine Arts

Will Swindelhurst


Will Swindlehurst lives in Cheshire, England and works with a number of groups/societies in the region. “I enjoy using line to provide structure and this approach has been a continuing theme in my art to date. Much of my work has been produced using pen/ink and monochrome pencil. More recently I have been incorporating watercolour into linework and experimenting with a more dynamic line style, as typified by sketchwork.” Commissions undertaken.

Associations / Cymdeithasau:

  • Royal Art Society of New South Wales, Sydney, Australia
  • North Wales Society of Fine Art, NWSFA
  • Lymm Artists
  • Altrincham Society of Artists

WELSH VERSION

Mae Will Swindlehurst yn byw yn Swydd Gaer, Lloegr, ac yn gweithio gyda nifer o grwpiau/cymdeithasau yn y rhanbarth. “Rwy’n mwynhau defnyddio llinell i ddarparu strwythur ac mae’r dull hwn wedi bod yn thema barhaus yn fy celf hyd yn hyn.

Mae llawer o fy ngwaith wedi cael ei gynhyrchu gan ddefnyddio pen/inc a phensil du a gwyn. Yn fwy diweddar rwyf wedi bod yn ymgorffori dyfrlliw i fewn i ‘linework’ ac arbrofi gyda steil llinell fwy deinamig, fel y gwelir mewn gwaith sgets.”

Mae Will yn gwneud comisiynau.