North Wales Society of Fine Arts

Philip Stanton


I am a self-taught professional artist living in north Wales. I work in both oils and watercolours on a wide range of subjects, although I am probably best known for my landscape paintings, where my aim is to achieve a powerful three dimensional effect  with a combination of strong colours and textures, often seen in dramatic lighting, drawing the observer into the work. I was born in Liverpool in 1955, and have lived and worked in north Wales since the 1980s.

Examples of my work are included in the collections of Bangor University, Bodelwyddan Castle Museum and Art Gallery as well as galleries and private collections throughout Britain. Work has also made its way to Japan, Australia, the Middle East and the US.

WELSH VERSION

Rwyf yn artist hunan-ddysgedig proffesiynol yn byw yng Ngogledd Cymru. Rwy’n gweithio mewn olew a dyfrlliw ar amrywiaeth eang o bynciau, er fy mod yn fwyaf adnabyddus am fy paentiadau tirlun, lle fy nod yw sicrhau effaith pwerus tri-dimensiwn gyda chyfuniad o liwiau cryf a gweadau, a golau dramatig, sy’n tynnu y sylwedydd i mewn i’r gwaith.

Cefais fy ngeni yn Lerpwl ym 1955, ac rwyf wedi byw a gweithio yng ngogledd Cymru ers y 1980au. Mae enghreifftiau o fy ngwaith yn cael eu cynnwys yn y casgliadau o Brifysgol Bangor, Amgueddfa ac Oriel Gelf Chastell Bodelwyddan yn ogystal ag orielau a chasgliadau preifat ledled Prydain. Mae fy’n ngwaith hefyd wedi gwneud ei ffordd i Japan, Awstralia, y Dwyrain Canol a’r Unol Daleithiau.