North Wales Society of Fine Arts

Pauline Ashworth


Pauline Ashworth paints flowers, landscapes, seascapes and portraits in both miniature and larger format. She works mainly in watercolour, in addition to acrylic, oils, pastels and coloured pencil and her paintings are held in collections in the United Kingdom and Australia.

She has exhibited with the Society of Botanical Artists, the Royal Miniature Society, the World Society of Miniaturists, and in Open exhibitions with both the Royal Cambrian Society and the Manchester Academy of Fine Art.

Pauline is a painting teacher and accepts commissions.

WELSH VERSION

Mae Pauline Ashworth paentio blodau, tirweddau, morluniau a phortreadau yn y ddwy bach a fformat mwy o faint. Mae hi’n gweithio yn bennaf mewn dyfrlliw, yn ogystal â acrylig, olew, pastelau a phensiliau lliw ac mae ei phaentiadau mewn casgliadau yn y Deyrnas Unedig ac Awstralia.

Mae hi wedi arddangos gyda’r Gymdeithas Arlunwyr Botanegol, y Miniature y Gymdeithas Frenhinol, Cymdeithas Byd Miniaturists, ac mewn arddangosfeydd agored gyda’r ddau y Cambrian Gymdeithas Frenhinol ac Academi Gelf Manceinion Gain.

Pauline yn athro peintio ac yn derbyn comisiynau.