North Wales Society of Fine Arts

Patricia Lea


A flower arranger and demonstrator for the National Association of Flower Arranging Societies (NAFAS) for over thirty years, Tricia had to give all this up due to ill health in 1994. As she wanted to keep up her interest in flowers, she thought that she would ‘have a go’ at flower painting. Joining a small group of flower painters who meet three times a year at Llanarmon in the beautiful Ceiriog Valley, this was the start of a new love!  In 1999, she was one of the first contestants to take part in the channel 4 programme ‘Watercolour Challenge’.

Tricia now paints regularly at Ness botanical gardens, on the Wirral. Botanical painting is her main interest, but for some light relief, she enjoys painting free-style floral designs on silk.

She is a keen exhibitor with local art groups and has had several solo exhibitions. Tricia sells her paintings, prints and cards in her own small gift shop in Llangollen, and her work is also on show at one of the tea-rooms in the town.

Through the medium of watercolour, Tricia can keep in touch with flowers.

WELSH VERSION

Fel drefnydd blodau ac yn arddangosydd ar gyfer yr National Association of Flower Arranging Societies (NAFAS) am dros ddeng mlynedd ar hugain, roedd rhaid i Tricia rhoi hyn i gyd i fyny oherwydd afiechyd yn 1994. Gan ei bod hi eisiau cadw i fyny ei diddordeb mewn blodau, roedd hi’n meddwl y byddai’n ‘roi cynnig arni’ yn paentio blodau. Ymunodd â grŵp bach o arlunwyr blodau sy’n cyfarfod dair gwaith y flwyddyn yn Llanarmon ym mhrydferthwch Dyffryn Ceiriog, ac roedd hyn yn ddechrau cariad newydd! Yn 1999, hi oedd un o’r cystadleuwyr cyntaf i gymryd rhan yn rhaglen Channel 4, ‘Watercolour Challenge’.

Mae Tricia bellach yn paentio yn rheolaidd yn Ness Botanical Gardens, ar y Wirral. Peintio botanegol yw ei phrif ddiddordeb, ond ar gyfer rhywfaint o ryddhad ysgafn, mae hi’n mwynhau paentio dyluniadau blodeuog ‘free-style’ ar sidan.

Mae’n arddangoswr brwd gyda grwpiau celf lleol ac mae wedi cael nifer o arddangosfeydd unigol. Mae Tricia yn gwerthu ei baentiadau, printiau a chardiau yn ei siop anrhegion bach yn Llangollen, ac mae ei gwaith hefyd yn cael ei arddangos mewn ystafell te yn y dref.

Trwy gyfrwng y dyfrlliw, gall Tricia gadw mewn cysylltiad â blodau.