North Wales Society of Fine Arts

Kay Rees-Davies


Kay Rees-Davies, who lives on the north Wales coast, is a free-lance artist specialising in botanical subjects. She is married with two grown-up children and three grandchildren.

Kay’s work has been shown in many galleries and group exhibitions in Wales, Chester and London. Her paintings are to be found in private and permanent collections throughout the world. Two are in the Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie University, Pittsburgh, USA, and five are in the Lindley Library of the Royal Horticultural Society. Five paintings are in the archive of the Chelsea Physic Garden, and one was chosen by Dr Shirley Sherwood for her collection.

In 2005, Kay was invited to submit a painting to be included in the Highgrove Florilegium. This book has now been published under the umbrella of The Prince of Wales’ Charitable Foundation and celebrates and records, in a permanent way, the Flora in the garden at Highgrove.

The Royal Horticultural Society has awarded Kay Rees-Davies a total of eight medals, four of them gold. She has gained numerous awards for Botanical Painting from the different societies of which she is a member.

Kay is a tutor for the Society of Botanical Artists’ Distance Learning Diploma Course, and holds classes and workshops in her area.

WELSH VERSION

Mae Kay Rees-Davies, sy’n byw ar arfordir gogledd Cymru, yn artist ei liwt ei hun sy’n arbenigo mewn pynciau botanegol. Mae’n briod, gyda dau o blant mewn oed a thri o wyrion. Mae gwaith Kay wedi ei ddangos mewn llawer o orielau ac arddangosfeydd yng Nghymru, Caer a Llundain. Mae ei lluniau i’w gweld mewn casgliadau preifat a pharhaol ledled y byd. Mae dau yn y ‘Hunt Institute for Botanical Documentation’, Carnegie University, Pittsburgh, UDA, ac mae pump yn y ‘Lindley Library of the Royal Horticultural Society’. Mae pump o’i paentiadau yn archif yr ‘Chelsea Physic Garden’, a chafodd un ei ddewis gan Dr Shirley Sherwood am ei chasgliad.

Yn 2005, cafodd Kay ei wahodd i gyflwyno darlun i gael eu cynnwys yn yr ‘Highgrove Florilegium’. Mae’r llyfr wedi ei gyhoeddi o dan ymbarél ‘The Prince of Wales’ Charitable Foundation’, ac yn cofnodi a dathlu – mewn ffordd barhaol – y Flora yn yr ardd yn Highgrove.

Mae’r ‘Royal Horticultural Society’ wedi dyfarnu Kay Rees-Davies gyfanswm o wyth medal, pedwar yn aur. Mae hi hefyd wedi ennill nifer o wobrau am arlunio botanegol gan y gwahanol gymdeithasau y mae hi’n aelod ohono.

Mae Kay yn diwtor i’r ‘Society of Botanical Artists’ Distance Learning Diploma Course’, ac mae’n cynnal dosbarthiadau a gweithdai yn ei hardal.


Contact / Cysylltu
Email / E-bost :-kayrd@outlook.com
Web :- www.kay-rees-davies.co.uk