North Wales Society of Fine Arts

Jo Hodgson


Jo Hodgson began her career in art in Manchester working for textile converters as a designer of printed textiles.  Following this she worked in London as a textile designer in the studio of Courtaulds Ltd. Subsequently Jo worked as a free-lance designer of printed textiles, wallpapers, window blind designs and carpeting.

Jo then began painting watercolour botanical studies of plants and flowers.  She has been a member of the Society of Botanical Artists, of Ness Artists, Wirral, and now a member of the NWSFA for 20 years.  Her botanical watercolours have been commercially reproduced as greeting cards. Jo has produced etchings of botanical subjects and painted landscapes in watercolour, oils and pastels.

WELSH VERSION

Dechreuodd Jo Hodgson ei gyrfa mewn celf ym Manceinion yn gweithio i ‘converter’ tecstilau fel dylunydd tecstilau printiedig. Yn dilyn hyn, bu’n gweithio yn Llundain fel dylunydd tecstilau yn y stiwdio Courtaulds Ltd. Wedi hynny, roedd Jo yn gweithio fel dylunydd llawrydd o tecstilau printiedig, papur wal, dyluniadau ddall ffenestri a charpedi.

Yna dechreuodd beintio astudiaethau botanegol dyfrlliw o blanhigion a blodau. Mae hi wedi bod yn aelod o’r Society of Botanical Artists, o  Ness Artists, Wirral, ac yn awr yn aelod o’r NWSFA am 20 mlynedd. Mae ei ddyfrlliwiau botanegol ‘wedi cael eu hatgynhyrchu yn fasnachol fel cardiau cyfarch. Mae Jo wedi cynhyrchu ysgythriadau o bynciau botanegol ac yn peintio tirluniau mewn dyfrlliw, olew a phastelau.