North Wales Society of Fine Arts

Jayne Huskission


Jayne Huskisson is an award-winning textile artist living near Rhosneigr on the Isle of Anglesey. A graduate in fashion/textile design BA(Hons), Jayne initially worked as a designer in the fashion business before specialising in textiles.

Jayne’s artwork captures the beauty of the Isle of Anglesey and the north Wales coast with a vibrant and contemporary twist. Works include silk paintings, appliqued artwork, limited and open edition prints and cards. Jayne has exhibited in Ireland and throughout Wales with work held in private collections across the world.

WELSH VERSION

Mae Jayne Huskisson yn arlunydd tecstilau sy’n ennill gwobrau sy’n byw ger Rhosneigr ar Ynys Môn. Wedi graddio mewn dylunio ffasiwn / tecstilau BA (Anrh), gweithiodd Jayne i ddechrau fel dylunydd yn y busnes ffasiwn cyn arbenigo mewn tecstilau.

Mae gwaith celf Jayne yn cipio harddwch Ynys Môn ac arfordir gogledd Cymru gyda throedd bywiog a chyfoes. Mae’r gwaith yn cynnwys lluniau sidan, gwaith celf appliqued, printiau a chardiau argraffiad cyfyngedig ac agored. Mae Jayne wedi arddangos yn Iwerddon a ledled Cymru gyda gwaith wedi’i gynnal mewn casgliadau preifat ar draws y byd.