North Wales Society of Fine Arts

Jayne Huskission


Jayne Huskisson is an award-winning textile artist living near Rhosneigr on the Isle of Anglesey. A graduate in fashion/textile design BA(Hons), Jayne initially worked as a designer in the fashion business before specialising in textiles. She has experience in teaching mixed art and craft workshops and gives presentations about her work.

Jayne’s artwork captures the beauty of the Isle of Anglesey and the north Wales coast with a vibrant and contemporary twist. Works include silk paintings, appliqued artwork, limited and open edition prints and cards. Commissions are always welcome. Jayne has exhibited in Ireland and throughout Wales with work held in private collections across the world.

WELSH VERSION

Mae Jayne Huskisson yn artist tecstilau ac yn byw ger Rhosneigr ar Ynys Môn. Ar ôl graddio mewn ffasiwn / tecstilau dylunio BA (Anrh), aeth Jayne i weithio fel dylunydd yn y busnes ffasiwn cyn arbenigo mewn tecstilau. Mae ganddi brofiad mewn dysgu gweithdai crefft celf cymysg ac yn rhoi cyflwyniadau am ei gwaith.

Mae gwaith celf Jayne yn cyfleu harddwch Ynys Môn ac arfordir gogledd Cymru gyda thro fywiog a chyfoes. Mae ei waith yn cynnwys paentiadau sidan, gwaith celf appliqued, a phrintiau a chardiau. Mae Jayne hefyd yn gwneud comisiynau. Mae hi wedi arddangos yn Iwerddon a ledled Cymru, gyda gwaith mewn casgliadau preifat ar draws y byd.