North Wales Society of Fine Arts

Hilary Buckley


I attended the Manchester College of Art and Design in the1960’s,where I gained my N.D.D. (National Diploma of Design). I chose not to follow a career in art, but became  a florist. We moved to Anglesey in the late 70’s. After the children had grown up, I rediscovered my love of drawing and together with my passion for flowers, found a new direction. After visiting the Royal Horticultural Society Exhibition of botanical paintings in 1998, and being amazed at a Gold Medal winning exhibit done entirely in coloured pencil, I tried this medium for myself. I found them a tremendous pleasure to use and all my work is now done in this medium.

Although primarily a botanical artist, I am now doing more portraits and animal studies, some of which were purchased by the Medici Society for inclusion in their range of cards.

I am a past member of the Society of Botanical Artists and the Society of Graphic Fine Artists and have exhibited with the Society of Women Artists. At the annual SGFA exhibition in 2000, I was awarded the Sanderson UK Karisma prize for drawing and in 2006 I was awarded an RHS Gold Medal for a calendar of Anglesey flowers, trees, fungi and lichen. I am a founder Member of the UK Coloured Pencil Society. I have had exhibitions shared with fellow artists and have examples of my work in several books.

WELSH VERSION

Es i Goleg Celf a Dylunio Manceinion yn 60au’r ganrif ddiwethaf  lle cefais fy NDD ( Diploma Cenedlaethol mewn Dylunio). Penderfynais beidio â dilyn gyrfa yn y maes Celf ond, yn hytrach, es i werthu blodau. Wedi i ni symud i Ynys Môn yn y 70au hwyr ac ar ôl i’r plant dyfu i fynu, darganfȗm unwaith eto fy nghariad at arlunio.  Wrth gyfuno hyn gyda’m angerdd am flodau, canfȗm gyfeiriad newydd. Bu ymweld ag Arddangosfa’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol ( Royal Horticultural Society (RHS) o beintiadau botanegol yn 1998 yn gyfle i mi geisio cyfrwng  newydd o arlunio. Wedi fy rhyfeddu gyda darn a wnaed yn gyfan gwbl mewn pensel liw ac a enillodd Fedal Aur, ceisiais y cyfrwng hwn fy hun. Pleser pur oedd defnyddio penseli a bellach dyma’r unig gyfrwng y byddaf yn ei ddefnyddio.

Er mai arlunydd botanegol ydwyf yn bennaf, bellach rwyf yn gwneud mwu o bortreadau ac astudiaethau o anifeiliaid. Cafodd rai ohonynt eu prynu gan Gymdeithas Medici i’w cynnwys yn eu hystod o gardiau.

Rwyf yn gyn-aelod o’r’ Society of Botanical Artists’ a’r ‘Society of Graphic Fine Artists’(SGFA). Rwyf hefyd wedi arddangos fy ngwaith gyda’r ‘Society of Women Artists’. Yn arddangosfa flynyddol yr SGFA yn 2000, dyfarnwyd i mi wobr Sanderson UK Karisma am arlunio ac yn 2006 cefais Fedal Aur gan yr RHS am galendr o flodau, coed, ffwng a chen Ynys Môn. Fi yw un o sefydlwyr yr ‘UK Coloured Pencil Society’.

Rwyf wedi rhannu arddangosfeydd gyda chydartistiaid ac mae esiamplau o’m gwaith i’w gweld mewn sawl llyfr.