North Wales Society of Fine Arts

Gillian Yorath


 

The landscape has always been important to me; my childhood was spent playing in the fields and hills near my home in Gwaelod y Garth, Cardiff. In 2007 I returned to painting after a thirty-year career in craft as a carver and gilder, and in 2010 I was accepted as a member of the North Wales Society of Fine Arts.

In my paintings I try to communicate the experience of being ‘within’ the  landscape. I try to convey the effects of the weather on the wild and rugged geology of Snowdonia, the intensity of colours and texture of the landscape and of fleeting moments of the changing light. I paint in oil on marouflaged board in the studio. I am fortunate that my studio overlooks the Gwyrfai river with a backdrop of mountains, which I am also able to refer to when painting.

WELSH VERSION

 Mae’r tirwedd wastad wedi bod yn bwysig i mi; fy mhlentyndod wedi cael ei wario yn chwarae yn y caeau a’r bryniau ger fy nghartref yng Ngwaelod y Garth, Caerdydd. Yn 2007 dychwelais i baentio ar ôl gyrfa 30 mlynedd mewn crefft fel cerfiwr a goreurwr, ac yn 2010 cefais fy nerbyn fel aelod o’r NWSFA.

Yn fy lluniau rwyf yn ceisio i gyfleu profiad o fod ‘o fewn’ y dirwedd. Rwy’n ceisio cyfleu effaith y tywydd ar y ddaeareg gwyllt a garw Eryri, y dwysedd o liwiau a gwead y dirwedd ac o’r golau newidiadol. Rwyf yn paentio mewn olew ar fwrdd ‘marouflaged’ yn y stiwdio. Yr wyf yn ffodus bod fy stiwdio yn edrych dros yr afon Gwyrfai gyda chefndir o fynyddoedd, ac yr wyf yn gallu cyfeirio at rhain wrth beintio