North Wales Society of Fine Arts

Daphne Cowen


Although she studied textiles at Liverpool College of Art embroidery was not part of the course. However it is in this area that Daphne has specialised in recent years.
She was in charge of textiles at Chester College before her last full time teaching post at Moreton Hall, Oswestry.

Since then she has enjoyed experimenting with various textile skills, developing ideas using both hand and machine embroidery, often working on silk paintings and using quilting and collage techniques. Much of her recent work depicts the changing Welsh landscape which she loves and in which she has lived for over forty years.

Her work has been shown at the Grosvenor Museum, Chester, The Royal International Pavilion, Llangollen, Penrhyn Castle, Bangor, Erddig Hall, Wrexham, The Silk Top Hat Gallery, Ludlow, Betws Y Coed and eleswhere. Her work has been chosen for the ‘Welsh Artist of the Year’ exhibition at St David’s Hall Cardiff, and she has received awards at theatre Clwyd, North Wales Open. Llangollen Open. Oriel Plas-Glyn-y-Weddw at Llanbedrog and Oriel Ynys Mon, Llangefni.

Daphne is a member of the North Wales Society of Fine Art and the Clwydian Art Society.

WELSH VERSION

Er i Daphne astudio tecstilau yn Coleg Celf Lerpwl, nid oedd brodwaith yn rhan o’r cwrs. Er hynny,  yn y maes hwn mae Daphne wedi arbenigo yn y blynyddoedd diwethaf. Hi oedd yn gyfrifol am tecstilau yng Ngholeg Caer cyn ei swydd dysgy amser-llawn ddiwethaf  yn Moreton Hall, Croesoswallt.

Ers hynny mae wedi mwynhau arbrofi gyda sgiliau tecstiliau amrywiol, datblygu syniadau drwy ddefnyddio brodwaith llaw a pheiriant, yn aml yn gweithio ar baentiadau sidan a defnyddio technegau cwiltio a collage. Mae llawer o’i gwaith diweddar yn darlunio tirwedd newidiol Cymru, lle y mae hi wrth ei bodd wedi byw yma am dros ddeugain mlynedd.

Mae ei waith wedi ei arddangos yn Amgueddfa Grosvenor, Caer; Y Royal International Pavillion, Llangollen, Castell, Penrhyn, Bangor, Erddig Hall, Wrecsam, The Silk Top Hat Gallery Ludlow, Betws Y Coed a mannau eraill. Mae ei gwaith wedi cael ei ddewis ar gyfer yr arddangosfa ‘Artist Cymreig y Flwyddyn’  yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd,   ac mae hi wedi cael gwobrau yn Arddangosfa Agored Gogledd Cymru, Theatr Clwyd. Agored Llangollen; Oriel Plas Glyn-y-Weddw-yn Llanbedrog  ac Oriel Ynys Mon, Llangefni.

Mae Daphne yn aelod o’r  ‘North Wales Society of Fine Art’ a’r ‘Clwydian Art Society’.