North Wales Society of Fine Arts

Bridget McDonald


”I began painting with Margaret Stevens at Burton Manor in 1996 where I attended her classes on a monthly basis. Over time I have attended botanical classes with tutors Kay Rees Davies and Gillian Dudley Smith, also a general painting class with Hilary Leigh. I work in coloured pencils and am now a member of The Botanical Artists of Ness Gardens. I have exhibited my work at Nes Gardens and with the NWSFA in various locations, and in the Wrexham Open Exhibition.

WELSH VERSION

Dechreuais paentio gyda Margaret Stevens yn Burton Manor yn 1996 lle’r oeddwn yn bresennol yn ei ddosbarthiadau yn fisol.Dros amser Rwyf wedi mynychu dosbarthiadau botanegol gyda thiwtoriaid Rees Kay Davies a Gillian Dudley Smith, sydd hefyd yn ddosbarth peintio gyffredinol gyda Hilary Leigh. Rwy’n gweithio mewn pensiliau lliw ac rwyf bellach yn aelod o Arlunwyr Botanegol Gerddi Ness. Rwyf wedi arddangos fy ngwaith yng Ngerddi Nes a chyda’r NWSFA mewn lleoliadau amrywiol, ac yn yr Arddangosfa Agored Wrecsam.