North Wales Society of Fine Arts

Anwen Roberts


The Oil Paintings I produce are inspired by my background  in farming.  Contrasting the beauty surrounding  you  with the reality of rural  life. Portraying the seasonal changes of landscapes, of light and colour, also all the many different activities that are done during the farming year. I combine my passion for painting with the wonderful  yet challenging life of farming, and the highs and lows it brings to the people, animals and landscape within it.

WELSH VERSION

Mae y darluniau olew yr ydwyf yn eu cynhyrchu yn cael eu hysbrydoli gan fy nghefndir mewn ffermio. Yn cyferbynu harddwch sydd o’n  hamgylch gyda realrwydd bywyd cefn gwlad. Yn portreadu newidiadau tymhorol y tirwedd, y golau a’r lliwiau, hefyd yr amrywiaeth o weithgareddau yn ystod y flwyddyn ffermio. Rwyf yn cyfuno fy nghariad at arlunio gyda bywyd ffermio sydd yn rhyfeddol ond yn aml yn galed, ac yn dangos yr uchaf ac isafbwyntiau sydd yn dod I’r bobl, anifeiliaid ac y tirwedd.