North Wales Society of Fine Arts

Ann Thomas


Ann Thomas was born in 1953 in Dolgellau and graduated with a degree in Zoology from the University College of Wales, Aberystwyth. Later, she studied print making in Union College, Schenectady USA. She enjoys sketching wildlife in the field and developing these sketches into prints, watercolours and mixed media Thermofax prints with machine embroidery.

Ann has enjoyed travelling abroad, more often than not to World Heritage Sites, sketchbook in hand. She has produced illustrated hand made books of one such adventure to the Vega Archipelago, Norway and in complete contrast, is about to embark on another body of work based on the Great Hungarian Plain. Although the natural world is her primary source of inspiration, Ann frequents the local livestock market to draw the farmers attending the sale. She will use her drawings for works of art in the future and also as a record of present day rural life.

For the past 20 years she has been a member of The North Wales Watercolour and Fine Artists Society and regularly exhibited with the Society in Oriel Ynys Mon  Llangefni, Beaumaris Summer Festival, Penrhyn Castle- Bangor, Erddig Stately Home- Wrexham and St David’s Hall – Cardiff. She has also contributed to a book by the founding member of the Society, ‘An Introduction to Drawing Flowers’, Quintet Press 1995. Ann subscribes to the Royal Cambrian Academy Society of Welsh Artists and exhibits in their annual open exhibitions in Conwy.

WELSH VERSION

Ganwyd Ann yn 1953 yn Nolgellau ac ennilliodd Radd Swôleg yng Ngholeg Prifysgol, Aberystwyth. Yn ddiweddarach cafodd gyfle i ddilyn cwrs argraffu  yng Ngholeg Union, Schenectday, UDA. Mae hi’n mwynhau arlunio bywyd gwyllt yn y maes a datblygu’r brasluniau i wneud printiadau, lluniau dyfrlliw a printiau cyfrwng cymysg ‘Thermofax’ wedi addurno gydag gwnio peiriant.

Mae Ann wedi mwynhau ymweld â Safleoedd Treftadaeth y Byd mewn gwahanol wledydd ac wedi mynd a’i llyfr brasluniau hefo hi. Yn dilyn anturiaethau arbennig i Ynysoedd Vega, Norwy, aeth at i greu a rhwymo llyfrau darluneidig i gofnodi’r profiad. Mewn cyferbyniad llwyr, mae hi am ganolbwyntio nesaf ar gywaith yn ymwneud ag ymweliad â gwastatir Hwngari. Er mai byd natur yw prif ddiddordeb Ann, mae hi i’w gweld yn rheoliadd yn cofnodi ffermwyr yn y Mart lleol. Bydd yn defnyddio ei brasluniau nid yn unig ar gyfer ei chelf ond hefyd i gofnodi bywyd dyddiol cefn gwlad.

Bu Ann yn  aelod o NWSFA ers 20 mlynedd ac wedi ymuno ag arddangosfeudd yn Oriel Ynys Môn, Castell Penrhyn, Erddig a Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. Mae hi hefyd wedi cyfrannu i lyfr Margaret Stevens ar gyflwyniad i arlunio blodau. Mae hi’n gyfaill i Academi Frenhinol Cambria ac yn arddangos gwaith yn yr arddangosfa agored blynyddol.