North Wales Society of Fine Arts

Alwyn Dempster-Jones


In parallel with his full-time occupation as a designer, Alwyn works as a freelance painter/illustrator and has had artwork reproduced by national newspapers and many periodicals.

His paintings are exhibited in major galleries throughout the country and his work is found in public and private collections in this country and in the USA, Canada, New Zealand, France, Italy, South Africa, Germany and Chile.

WELSH VERSION

Ochr yn ochr gyda’i galwedigaeth lawn amser fel dylunydd, Alwyn yn gweithio fel peintiwr darlunydd llawrydd / ac wedi cael gwaith celf atgynhyrchu gan bapurau newydd cenedlaethol a chylchgronau lawer.

Mae ei baentiadau yn cael eu harddangos mewn orielau mawr ledled y wlad ac mae ei waith i’w weld mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat yn y wlad hon ac yn yr Unol Daleithiau, Canada, Seland Newydd, Ffrainc, yr Eidal, De Affrica, yr Almaen a Chile.


Contact / Cysylltu
Email / E-bost :
Web :- www.alwyndempsterjones.blogspot.co.uk