North Wales Society of Fine Arts

Moya Davern


Moya was born in Bridgend, Mid Glamorgan. She is a graduate of Bristol University B.Sc.Hon.  Moya began painting later in life, specialising in Botanical Illustration.

She gained many R.H.S. medals, including two gold and five Silver-Gilt. She has works in major collections worldwide including the Shirley Sherwood Collection and The Hunt Institute of Botanical Documentation U.S.A.

She has been an art tutor for 17 years in adult education.  Last 11 years at the School of Education and Lifelong Learning Aberystwyth University,  now retired. Moya has also written correspondence courses in Botanical Illustration and Chinese Brush Painting for The London College of Art.

She exhibits regularly at National and Regional venues depicting a variety of themes.

”I have a particular interest in textures, light and detail, depicted in a different mediums, but specialising in watercolour.
Drawing my inspiration from the mid Wales seashore, rural buildings and outdoors figures and themes, in addition to flowers and still life subjects.”

WELSH VERSION

Cafodd Moya ei eni ym Mhenybont ar Ogwr, Morgannwg Ganol. Graddiodd o Brifysgol Bryste gyda B.Sc.Hon. Dechreuodd Moya baentio yn hwyrach yn ei fywyd, gan arbenigo mewn darlunio botanegol.

Enillodd lawer o medalau  R.H.S, gan gynnwys dau aur a phum wobr Haen-Arian. Mae ganddi waith mewn casgliadau mawr ledled y byd, gan gynnwys y Shirley Sherwood Collection a The Hunt Institute of Botanical Documentation U.S.A. Mae hi wedi bod yn diwtor celf am 17 mlynedd mewn addysg i oedolion, am yr 11 mlynedd ddiwethaf  yn yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Aberystwyth, ond bellach wedi ymddeol. Mae Moya hefyd wedi ysgrifennu cyrsiau gohebiaeth mewn Darlunio Botanegol a Pheintio Brwsh Tseiniaidd ar gyfer yr London College of Art.

Mae hi’n arddangos yn rheolaidd mewn lleoliadau cenedlaethol a rhanbarthol yn darlunio amrywiaeth o themâu.

”Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn gweadau, golau a manylder, a ddangosir mewn gwahanol gyfryngau, ond yn arbenig mewn dyfrlliw. Rwyn tynnu fy ysbrydoliaeth o lan y môr canolbarth Cymru, adeiladau gwledig a ffigurau a themâu yr awyr agored, yn ogystal â blodau a phynciau bywyd llonydd.”


Contact / Cysylltu
Tel: 01650 521832 – The Old Chapel, Pandy, LLanbrynmair, Powys, SY19 7DY
Email / E-bost :-moyadavern@hotmail.com