North Wales Society of Fine Arts

Graham Kay


Graham Kay was born in Wallasey and has spent most of his life in Wirral. He is self taught and has painted regularly since 1990. He works in oils, pastels, acrylics and is now venturing into watercolour – leaving the hardest till last!

Although he paints landscapes and town-scapes from many parts of this country, the scenes of Liverpool, the Mersey and Wirral have been a special source of inspiration for him. He is also much inspired by the images and moods of Venice. Looking to the future he hopes to include more contemporary styles and narrative themes in his range of work.

His original paintings and fine art prints are in private collections in this country and across the world.

WELSH VERSION

Cafodd Graham Kay ei eni yn Wallasey, ac wedi treulio’r rhan fwyaf o’i fywyd yng Nghilgwri. Mae Graham yn hunan-ddysgedig ac wedi paentio yn rheolaidd ers 1990. Mae’n gweithio mewn olew, pastelau, acrylig ac yn awr yn mentro i mewn dyfrlliw – gan adael y anoddaf tan y diwedd!

Er ei fod yn paentio tirluniau a threfluniau o sawl rhan o’r wlad hon, mae’r golygfeydd o Lerpwl, y Mersi a Chilgwri wedi bod yn ffynhonnell arbennig o ysbrydoliaeth iddo. Mae Graham hefyd wedi ei ysbrydoli llawer gan y delweddau o Fenis. Gan edrych i’r dyfodol mae’n gobeithio gynnwys arddulliau mwy cyfoes a themâu naratif yn ei waith.

Mae ei baentiadau gwreiddiol a phrintiau celfyddyd gain mewn casgliadau preifat yn y wlad hon ac ar draws y byd.