Will Swindlehurst

Will Swindlehurst#1Will Swindlehurst lives in Cheshire, England and works with a number of groups/societies in the region.

“I enjoy using line to provide structure and this approach has been a continuing theme in my art to date.

Much of my work has been produced using pen/ink and monochrome pencil. More recently I have been Will Swindlehurst#2incorporating watercolour into linework and experimenting with a more dynamic line style, as typified by sketchwork.”

Commissions undertaken.

*****

Mae Will Swindlehurst yn byw yn Swydd Gaer, Lloegr, ac yn gweithio gyda nifer o grwpiau/cymdeithasau yn y rhanbarth.

Will Swindlehurst#3“Rwy’n mwynhau defnyddio llinell i ddarparu strwythur ac mae’r dull hwn wedi bod yn thema barhaus yn fy celf hyd yn hyn.

Mae llawer o fy ngwaith wedi cael ei gynhyrchu gan ddefnyddio pen/inc a phensil du a gwyn. Yn fwy diweddar rwyf wedi bod yn ymgorffori dyfrlliw i fewn i ‘linework’ ac arbrofi gyda steil llinell fwy deinamig, fel y gwelir mewn gwaith sgets.”

Will Swindlehurst#4Mae Will yn gwneud comisiynau.

Associations / Cymdeithasau:

  • Royal Art Society of New South Wales, Sydney, Australia
  • North Wales Society of Fine Art, NWSFA
  • Lymm Artists
  • Altrincham Society of Artists

Website / gwefan: www.willswindlehurst-art.co.uk
Email / ebost: will.swindlehurst@virgin.net