Sheila Stirrup

Sheila Stirrup#1 Sheila was originally from the Wirral and studied at Wallacy School of Art, after which she became a commercial artist and a director of an advertising agency.

She has lived in north Wales for thirty years and has for many years been a full time painter. Her specialities are botanical subjects and animal portraits and she will accept commissions in both these disciplines.

Her paintings appear in many private collections around the world.

She is a long time member of the North Wales Society of Fine Art and is president of the Clwydian Art Society.

*****

Sheila Stirrup#2Mae Sheila yn wreiddiol o Cilgwri a astudiodd yn Ysgol Gelf Wallacy, ac wedi hynny daeth yn artist masnachol a chyfarwyddwr asiantaeth hysbysebu.

Mae hi wedi byw yng ngogledd Cymru am ddeng mlynedd ar hugain, ac wedi bod yn arlunydd llawn amser ers lawer o flynyddoedd. Mae hi’n arbenigo mewn pynciau botanegol a phortreadau anifeiliaid a bydd yn derbyn comisiynau yn y ddwy ddisgyblaeth hyn.

Mae ei waith yn ymddangos mewn nifer o gasgliadau preifat o amgylch y byd.

Mae hi’n aelod o’r North Wales Society of Fine Art ac yn lywydd yr Clwydian Art Society.

Contact / Cyswllt
Tel: 01824 705271
Email: austin.stirrup@btinternet.com