Nancy Morris

Nancy Morris#1 I was born and educated in the USA, where I gained a History of Art degree (BA Hons) at the University of Kansas and History of Art (MA) at the University of Michigan. I was also at the University of Birmingham on a post-graduate Woodrow Wilson exchange scholarship.

I have been living and working as freelance artist in the Bangor area since 1966. Until I retired a few years ago, I was a lecturer in art for the Department of Lifelong Learning, University of Bangor.

My preferred medium is watercolour, concentrating mainly on landscapes and seascapNancy Morris#2es of North Wales. In addition I paint watercolour portraits, and I work in scupture as well.

Examples of my work in drawing, painting and sculpture can be seen on my website: www.nancymorris.cinnamondesign.co.uk I exhibit regularly at the Oriel, Bangor, and with the NWFAS .

*****
Cefais fy ngeni a’m haddysgu yn yr Unol Daleithiau, ble yr ennillais y radd o BA (anrhydedd) mewn Hanes Celfyddyd o Brifysgol Kansas a’r radd o MA eto mewn Hanes Celfyddyd, o Brifysgol Michigan.

Nancy Morris#3Bûm hefyd yn astudio, ar ôl ennill ysgoloriaeth ôl radd Woodrow Wilson, ym Mhrifysgol Birmingham yn Lloegr. Yr wyf wedi bod yn byw a gweithio fel artist ar fy liwt fy hun yn ardal Bangor ers 1966.

Tan i mi ymddeol ychydig o flynyddoedd yn ôl, yr oeddwn yn ddarlithydd celf yn Adran Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Bangor. Y cyfrwng sydd orau gen i yw dyfrlliw, gan ganolbwyntio yn bennaf ar luniau tir a môr Gogledd Cymru, ond yr wyf hefydNancy Morris#4 yn paentio portreadau ac yn cerflunio.

website : www.nancymorris.cinnamondesign.co.uk
e-mail : nancy.morris@btinternet.co.uk
Phone : 01248 361216