Kate Noonan

Kate Noonan#1    Kate uses her sketches and Photographs as inspiration for her paintings of landscapes, wild animals and flowers. She works mostly in oil or pastel, but will also experiment with various other mediKate Noonan#2a to illustrate the beauty of the natural world.
Kate is currently Vice Chairman of the ‘Wirral Society of Arts’ and in 2010 won the’ Wildscape Prize’ at the National Exhibition of Wildlife Art’

Kate Noonan#3*****

Mae Kate yn defnyddio ei frasluniau a ffotograffau fel ysbrydoliaeth ar gyfer ei baentiadau o dirluniau, anifeiliaid gwyllt a blodau. Mae’n gweithio’n bennaf mewn olew neu pastel, ond bydd hefyd yn arbrofi gyda chyfryngau amrywiol eraill i ddangos harddwch y byd naturiol.

Mae Kate ar hyn o bryd yn Is-gadeirydd y ‘Wirral Society of  Arts’ ac yn Kate Noonan#42010 enillodd y wobr ‘Wildscape’ yKate Noonan#5n yr ‘National Exhibition of Wildlife Art’

Tel.Rhif ffon: 0151 6485177