Jo Goudie

Jo Goudie#1 Since 2005 Jo Goudie has been experimenting and learning to use the fantastic medium of coloured pencil.

She is a Silver Signature member of the UK Coloured Pencil Society and has been chosen to exhibit with the society for the last 9 years. Her work has been on show in galleries throughout the UK.

In 2010 she had an exhibition of wildlife art shown at the RSPB Reserve at Newport Wetlands which was well received.

In 2010, 2011, 2012 and 2013 she has also had work selected to appear in the National Exhibition of Wildlife Artists along side many well know names in this field.

Jo loves to capture the beauty of the birds and wildlife around her and spends much of her time watching them. This enables her to create art that is realistic and true to life.

Please feel free to email Jo if you like her work or would like to commission her to create something special.Jo Goudie#2

*****

Ers 2005 mae Jo Goudie wedi bod yn arbrofi ac yn dysgu sut i ddefnyddio’r cyfrwng gwych o bensil lliw.

Mae’n aelod Llofnod Arian o’r UK Coloured Pencil Society ac mae wedi cael ei dewis i arddangos gyda’r gymdeithas am y 9 mlynedd diwethaf. Mae ei gwaith wedi bod ar sioe mewn orielau ledled y wlad.

Yn 2010 roedd ganddi arddangosfa o gelf bywyd gwyllt a ddangosir yng Ngwarchodfa RSPB yn Newport Wetlands a chafodd dderbyniad da.

Yn 2010, 2011, 2012 a 2013 cafodd ei waith ei ddewis i ymddangos yn yr National Exhibition of Wildlife Artists.

Mae Jo Jo Goudie#3wrth ei fodd yn crynhoi harddwch yr adar a bywyd gwyllt o’i chwmpas ac yn treulio llawer o’i hamser yn eu gwylio. Mae hyn yn ei galluogi i greu celf sy’n realistig ac yn wir i fywyd.

Mae croeso i chi e-bostio Jo os ydych yn hoffi ei waith neu os hoffech ei gomisiynu i greu rhywbeth arbennig.

 

Contact / Cysylltu
Email / E-bost :- jo@colouredpencilart.co.uk
Web :- www.colouredpencilart.co.uk