Hilary Leigh

Hilary Leigh#1   Hilary Leigh was born on Anglesey, and returned here to live in 2003.

She began painting as a student, selling pictures of York, and went on to work as an illustrator and free-lance artist. She has had work in exhibitions all over Wales, and in 1993 supplied 3 chapters for Margaret Stevens “Introduction to drawing flowers” published by Quintet. She followed this with writing a book herself, “Artist’s Questions Answered – water-colour pencils”, also published by Quintet.

Hilary enjoys working in a variety of media, using all sorts of  subjeHilary Leigh#2ct matter, and runs painting classes at Llandegai, Bangor. For further details please contact her.

*****

Hilary Leigh#3Cafodd Hilary Leigh ei eni yn Ynys Môn, ac dychwelodd yna i fyw yn 2003.

Dechreuodd beintio fel myfyriwr, yn gwerthu lluniau o Efrog, ac aeth ymlaen i weithio fel darlunydd a artist ei liwt ei hun. Mae hi wedi cael gwaith mewn arddangosfeydd ar draws Cymru, ac ym 1993 gyflenwir 3 pennod ar gyfer lyfr Margaret Stevens, “Introduction to drawing flowers” a gyhoeddwyd gan Quintet. Yn dilyn hyn, ysgrifennodd lyfr ei hun, “Artist’s Questions Answered – water-colour pencils”, a gyhoeddir hefyd gan Quintet.

Hilary Leigh#4Mae Hilary yn mwynhau gweithio mewn amrywiaeth o gyfryngau, gan ddefnyddio pob math o bynciau, ac mae hi yn rhedeg dosbarthiadau peintio yn Llandegai, Bangor.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â hi ar

Contact/ cys

wllt: hilary.ellwood@btinternet.com