Gillian Yorath

yorath1   The landscape has always been important to me; my childhood was spent playing in the fields and hills near my home in Gwaelod y Garth, Cardiff.

In 2007 I returned to painting after a thirty-year career in craft as a carver and gilder, and in 2010 I was accepted as a member of the North Wales Society of Fine Arts.

In my paintings I try to communicate the experience of being yorath2‘within’ the  landscape. I try to convey the effects of the weather on the wild and rugged geology of Snowdonia, the intensity of colours and texture of the landscape and of fleeting moments of the changing light. I paint in oil on marouflaged board in the studio.

I am fortunate that my studio overlooks the Gwyrfai river with a backdrop of mountains, which I am also able to refer to when painting.

Recent exhibitions:

  • Aaron and Partners Chester, 3 Sep – 11 Jan 2013
  • North Wales Open, 24 June -1 Sep 2012
  • Oriel Pendeitsh Caernarfon, 12 May- 8 July

yorath3

  • Bangor Open, March – May 2012
  • Paintings can also be seen at Castle Gallery, Criccieth and at Ty Isaf National Trust shop in Beddgelert.

*****

Mae’r tirwedd wastad wedi bod yn bwysig i mi; fy mhlentyndod wedi cael ei wario yn chwarae yn y caeau a’r bryniau ger fy nghartref yng Ngwaelod y Garth, Caerdydd.

Yn 2007 dychwelais i baentio ar ôl gyrfa 30 mlynedd mewn crefft fel cerfiwr a goreurwr, ac yn 2010 cefais fy nerbyn fel aelod o’r NWSFA.

Yn fy lluniau rwyf yn ceisio i gyfleu profiad o fod ‘o fewn’ y dirwedd. Rwy’n ceisio cyfleu effaith y tywydd ar y ddaeareg gwyllt a garw Eryri, y dwysedd o liwiau a gwead y

yorath4

dirwedd ac o’r golau newidiadol. Rwyf yn paentio mewn olew ar fwrdd ‘marouflaged’ yn y stiwdio.

Yr wyf yn ffodus bod fy stiwdio yn edrych dros yr afon Gwyrfai gyda chefndir o fynyddoedd, ac yr wyf yn gallu cyfeirio at rhain wrth beintio.

Arddangosfeydd diweddar:

  • Aaron & Partners, Caer, 3 Medi – 11 Ionawr, 2013
  • Agored Gogledd Cymru,  24 Mehefin – 1 Medi 2012
  • Oriel Pendeitsh Caernarfon, 12 Mai – 8 Gorffennaf
  • Agored Gogledd Cymru, Mawrth – Mai 2012
  • Gall gwaith i’w weld yn Oriel y Castell, Criccieth ac yn siop yr ‘National Trust’ Ty Isaf ym Meddgelert.

Contact/Cyswllt
Tel/Rhif ffon: 01286 650397
Website :- www.gillianyorath.co.uk
Email:- g.yorath@btinternet.com