Dave Roberts

Dave Roberts#1 Dave Roberts is a self-taught pastel artist who was born in Aberystwyth in 1968 and now lives with his young family in a listed farmhouse near Nannerch in Flintshire, where he has a small studio and gallery that can be visited by appointment.

Dave’s specializes in landscape paintings, particularly of Snowdonia and the Clwydians. His work is the antithesis of what most would imagine a pastel painting to be; they are generally bold and vivid, with lots of detail. Commentators appreciate the almost photographic quality of the some of his pieces.

Dramatic skies and water feature heavily and he is generally to be found walking in the mountains at sunrise or sunset to capture the best light.

Dave is pleased to undertake commissions.

You can see more of Dave’s work on his website www.snowdoniapastels.com  which also includes information aboutDave Roberts#2 upcoming exhibitions and galleries where his work can currently be seen.
He can be contacted via snowdoniapastels@gmail.com or by phoning 01352 741673.

Dave won both a Society Award and The Edmund Douglas-Pennant Award for the most popular work (public vote) at the North Wales Society of Fine Art exhibition at Penrhyn Castle, 2012.

*****

 Mae Dave Roberts yn arlunydd pastel hunanddysgedig a anwyd yn Aberystwyth yn 1968 ac sydd yn awr yn byw gyda’i deulu ifanc mewn tŷ fferm ar restr ger Nannerch yn Sir y Fflint,  lle  mae ganddo stiwdio bychan a galeri; gellir ymweld â nhdroberts3w trwy apwyntiad.

Mae Dave yn arbenigo mewn lluniau o’r tirlun, yn enwedig o Eryri a bryniau Clwyd. Mae ei waith i’r gwrthwyneb o beth fyddai’r mwyafrif yn dychmygu llun pastel i fod; yn gyffredinol, maent yn feiddgar ac yn llachar, ac yn fanwl iawn.  Mae sylwebyddion yn gwerthfawrogi natur ffotograffaidd rhai o’i ddarnau. Fe roir lle amlwg i wybrennau dramatig a dŵr ac fe welir yr arlunydd ei hun yn cerdded ar draws y mynyddoedd gyda’r wawr neu’r machlud er mwyn dal y golau gorau.

Mae Dave yn fodlon derbyn comisiynau.

Gellwch weld mwy o’i waith ar ei wefan www.snowdoniapastels.com sydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth am arddasgonfeydd i ddod a galeriau lle gellir gweld ei waith ar hyn o bryd.